پاسخ فعالیت های درس 2 آمادگی دفاعی نهم درس تهاجم و امنیت

پاسخ فعالیت های درس ۲ – دو آمادگی دفاعی کلاس نهم

پاسخ فعالیت های درس 2 آمادگی دفاعی نهم

نام درس: تهاجم و امنیت

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی در زمان دفاع مقدس فرمودند:
>>امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است

در بخش تهدید ماجرا از این قرار بود که دو قلاده گرگ گوسفندان یک روستا را تهدید کرده بود.
اگر دامداران و مردم روستا اقدامات بازدارنده ای را مثل تعقیب و ترساندن گرگ ها، نگهبانی شبانه روزی از
گلهّٔ گوسفندان و … انجام دهند، تهدید دفع می شود و خطر از بین می رود اما اگر دامداران به گزارش های
سیّدحسن و مشهدی بهادر توجه نکنند و تهدید و خطر پیش رو را جدّی نگیرند یا خطر و تهدید را به طور کلّی
انکار کنند، چه اتفاقاتی رخ می دهد؟

پاسخ:گرگ به گله حمله میکند و آن ها دام های خود را از دست میدهند و خسارت مالی میبینند

اگر گروه های سیار مرزبانی در مرزهای آبی کشور پهناور ما برای خدمت و نگهبانی از مرزها آماده نباشند،
چه خطراتی کشور را تهدید می کند؟

پاسخ:کشور های بیگانه به خود اجازه ی حمله و دست درازی به کشور ما را میدهند و امنیت مرز ها از بین خواهد رفت

تهاجم به چه معنی است؟

تهاجم به معنای شبیخون هجوم و حمله یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است

پاسخ فعالیت های درس 2 آمادگی دفاعی نهم

جواب فعالیت 1 درس ۲ دفاعی نهم

به روش گروهی درباره موضوعات زیر بحث کنید و نتیجه را در جدول مربوطه یادداشت کنید

نمونه هایی از آمادگی اعتقادی روحی و معنوی:

الف-شرکت در مجالس مذهبی ب- بالا بردن علم و معرفت و به موقع تصیم مناسب را اتخاذ نمایید ج-در همه کارها بر خداوند توکل نماییم د – بالا بردن روحیه رزمندگان از طریق مداحی

نمونه هایی از آمادگی نظامی، سیاسی، اقتصادی:

 • ۱- ساختن وسایل نظامی جدید و کارآمد
 • ۲-استفاده از رزمایش های مختلف در خاک و هوا و آب
 • ۳-خودکفایی در زمینه های مختلف اقتصادی
 • ۴-آشنایی با مسایل روز دنیا

تهاجم ممکن است به دو شکل نظامی و فرهنگی انجام شود

فعالیت 2

در گروه های خود بحث کنید که به چه دلایلی ممکن است بین دو کشور جنگ صورت بگیرد؟

 • بدست آوردن منافع مادی
 • کشور گشایی کشور ها از نظر جغرافیایی
 • زیر سلطه بردن کشور ها
 • از بین بردن حکومت ها

پاسخ فعالیت های درس 2 آمادگی دفاعی نهم

فعالیت 3

با مشورت گرفتن از معلم خود برخی از نمونه های دفاع از ارزش های معنوی را فهرست کنید و بنویسد

 • برگزاری نماز جماعت
 • شرکت در نماز جماعت
 • برگزاری مراسم های عزا داری در ماه محرم و صفر
 • برگزاری یاد واره ی شهدا
 • راه اندازی سایت ها و مجله های مذهبی

چند نمونه از دفاع و پیروزی گروه ها و کشورهای کوچک تر در مقابل قدرت های بزرگ تر را به صورت
گزارشی مستند به کلاس ارائه نمایید

 • کشور ما ایران در مقابل استکبار جهانی و قدرت های بزرگ ۸ سال جنگید و به پیروزی رسید
 • کشور لبنان در مقابل صهیونیست ها در جنگ های مختلف به پیروزی رسید

فعالیت 4)

دو نمونه از مبارزات دفاعی مردم غیرتمند میهن ما در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی؟

 • تحریم تنباکو
 • قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲
 • ملی شدن صنعت نفت

فعالیت ) ۵

همان گونه که می دانید دفاع در برابر تهاجم بیگانگان آثار و نتایج فراوانی دارد.

چند نمونه از این آثار را در جدول زیر اضافه کنید

 • حفظ سرزمین و حراست از ارزش های جامعه
 • سربلندی مردم و حفظ اعتبار کشور در مقابل جهانیان
 • پیش گیری از طمع و تجاوز سایر کشورها
 • جلوگیری از ظلم و فساد تجاوزگران
 • جلوگیری از ایجاد نا امنی در جامعه

دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است هرملتی که نتواند از خود دفاع بکند زنده نیست.

هرملتی هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده دفاع نکند، در واقع زنده نیست.

هر ملتی هم که اهمیت دفاع را درک نکند به یک معنا زنده نیست

پاسخ فعالیت های درس 2 آمادگی دفاعی نهم

سوالات از متن درس دوم امادگی دفاعی نهم :

1– امام خمینی (ره) در زمان دفاع مردم از دین و سرزمینشان چه فرمودند؟

«امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است.»

2- اگر مرزبانان آبی در مرزهای آبی کشور پهناور ما آماده نباشند ، چه خطراتی کشور را تهدید می کند؟

الف- دشمن به راحتی به مرزهای آبی نفوذ می کند

ب-قاچاق کالا و سوخت به آسانی صورت می گیرد

ج- شهر های ساحلی در معرض تهدید قرار می گیرند.

د: اطلاعی از نیروهای خارجی نزدیک مرز به دست نمی آیدو نمی توان به موقع تصمیم مناسبی اتخاذ نمود..

3- تهاجم به چه معناست؟*

به معنای شبیخون ، هجوم و حمله یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است.

4- معمولاً قبل از تهاجم ،کشور تهدید کننده چه کاری انجام می دهد؟و چه زمانی تهاجم صورت می گیرد ؟

با ایجاد ترس ، میزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را آزمایش می کند.اگر این کشور در آمادگی کامل نبود ، آن وقت تهاجم آغاز می شود.

5-معمولاً دشمن قبل از تهاجم چه کاری انجام می دهد؟

تحریم

6- آمادگی دفاعی چیست؟*

به هرگونه آمادگی در مقابل شبیخون ، هجوم و حمله دشمن به کشور (تهاجم دشمن ) آمادگی دفاعی گفته می شود.

7-نمونه هایی از آمادگی اعتقادی ، روحی و روانی را بنویسید؟

الف-شرکت در مجالس مذهبی

ب- بالا بردن علم و معرفت و به موقع تصیم مناسب را اتخاذ نمایید

ج-در همه کارها بر خداوند توکل نماییم

8- نمونه هایی از آمادگی نظامی ، سیاسی و اقصادی را بنویسید؟

الف- ساختن وسایل نظامی جدید و کارآمد

ب-استفاده از رزمایش های مختلف در خاک و هوا و آب

ج-خودکفایی در زمینه های مختلف اقتصادی

د-آشنایی با مسایل روز دنیا

9- تهاجم به چند شکل انجام می شود آنها را نام ببررید؟*

1- نظامی(سخت)     2- فرهنگی

10- تهاجم نظامی چگونه است ؟با مثال.*

دشمن با ابزارهای مادی مانند: هواپیما ، تانک و سرباز  به قصد اشغال یک کشور اقدام به حمله نظامی می کند.

مانند: تهاجم رژیم بعثی عراق به ایران(1367-1359)

11-در تهاجم فرهنگی چه کاری صورت می گیرد؟

دشمن با ابزار های غیرنظامی دست به حمله می زند . ابزار دشمن در این شکل از تهاجم ، ابزار و وسایل فرهنگی است.

12- تفاوت تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی چیست؟چهار مورد*

الف)هدف از تهاجم نظامی، اشغال سرزمین و خاک است ولی هدف در تهاجم فرهنگی ، اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم است

ب)در تهاجم نظامی از ابزار توپ ، موشک و… استفاده می شود ولی در تهاجم فرهنگی از امواج ماهواره ای و سایر رسانه ها استفاده می شود.

ج)زمان تهاجم نظامی معمولاً کوتاه مدت است ولی در تهاجم فرهنگی تدریجی ، بلند مدت و نامحدود است.

د)در تهاجم نظامی تلفات انسانی و زیان های اقتصادی زیاد است ولی در تهاجم فرهنگی فساد اخلاقی و شیوع مواد مخدرو… زیاد است.

13- کدامیک از تهاجم ها خطرناک تر است؟

تهاجم فرهنگی

14-چه زمانی جنگ اتفاق می افتد؟

زمانی که تهاجم نظامی یا تهاجم سخت یک کشور علیه کشور دیگر صورت بگیرد.

15-جنگ را تعریف کنید؟*

نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.

16-دلیل جنگ های اوّلیّه چه بود؟ و عمدتاً برای چه می جنگیدند؟

در ابتدا جنگ ها دلایل ساده و مشخصی داشت و عمدتاً دو طرف برای به دست آوردن غنایم ، قدرت نمایی و مقابله به مثل (تلافی کردن حملات قبلی ) با یکدیگر می جنگیدند.

17- دلایل شروع جنگ های بزرگ در طول تاریخ را بنویسید.

الف -طمع به خاک کشور دیگر و رسیدن به منافع مادی؛

ب- تحت تسلط قرار دادن کشورهای دیگر؛

ج- اختلافات مرزی و منطقه ای؛

د- اختلافات سیاسی، قومی، مذهبی و …؛

ه- روحیه خودخواهی و قدرت طلبی حاکمان.

18- در جنگ چه اتفاقاتی می افتدکه اکثریت انسان ها با آن مخالفند؟

جنگ امر خوشایندی نیست و عموم انسان های عاقل آن را دوست ندارند و مخالف وقوع جنگ هستند، زیرا می دانند افراد زیادی در جنگ کشته می شوند و آسیب های فراوانی به امکانات و ثروت های مادی و معنوی هر دو طرف وارد می شود.

19- دفاع از سرزمین و اعتقادات باعث چه می شود؟*

زمینه بروز دلاوری در جوانان را فراهم می سازد و باعث گسترش اخلاق جوانمردانه ، تقویت روحیه سلحشوری و از خود گذشتگی مردم می شود.

20-معمولاً چه افرادی در جنگ تبدیل به قهرمان ملت خود می شوند؟

بهترین و با انگیزه ترین افراد از سرزمینشان تا پای جان دفاع می کنند و تبدیل به  قهرمانان ملت خود می شوند.

21- چگونه عزت و سربلندی و رسیدن به کمال به دست می آید؟

با مقاومت در برابر تجاوز گران

22- قرآن کریم در مورد اهمیّت دفاع چه می فرماید؟(آیه 40، سوره حج )*

اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد صومعه ها ، کلیساها ، کنسیه ها و مساجدی که نام خدا در آن ها بسیار برده می شود ، ویران می شد.

23- دفاع چیست؟ *

به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از حیات ، اعتقادات ، سرزمین و …خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند ، انجام می دهد.

24-چگونه انسان مسلمان نوع و شیوه دفاع خود در برابر تهدیدات را انتخاب می کند؟*

متناسب با شرایط زمانی ، مکانی و چگونگی خطر و … انتخاب می کند. و علاوه بر دفاع از جسم ، جان و امور مادی ، از امور معنوی دفاع می کند.

25-ملت ها برچه اساس در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت می کنند؟

هرملتی براساس فطرت ذاتی خود و با بهره مندی از تفکر و اراده خویش در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت می کنند.

26- خداوند در آیه 249 از سوره بقره چه می فرماید؟*

«چه بسا گروه اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند.»

27- چند نمونه از دفاع و پیروزی گروه ها و کشورهای کوچک تر در مقابل قدرت های بزرگ تر را بیان کنید.

الف) ویتنام در مقابل آمریکا

ب) امام خمینی (ره) در برابر شاه

ج) حزب ا… لبنان در مقابل اسرائیل

28- چند نمونه ازآثار و نتایج دفاع دربرابرتهاجم بیگانگان را بنویسید.

١ – حفظ سرزمین و حراست از ارزش های جامعه؛

٢ – سربلندی مردم و حفظ اعتبار کشور در مقابل جهانیان؛

٣ – پیش گیری از طمع و تجاوز سایر کشورها؛

۴ – جلوگیری از ظلم و فساد تجاوزگران؛

۵ – جلوگیری از ایجاد ناامنی در جامعه.

29-ادامه حیات هرملتی به چه چیزی بستگی دارد؟

به توانایی و اراده آن ملت در دفاع از کشورشان بستگی دارد.

30- در تهاجم وحشیانه صدام به ایران اسلامی، مردم ایران چرا از کشور دفاع کردند؟

مردم ایران به پاخاستند و قهرمانانه از سرزمین، شرف، ناموس، اعتقادات و… خود دفاع کردند و تجاوزگران را با ذلت و خواری به بیرون راندند.

31-سوالات جاخالی

 1. گاهی دشمن بدون تهدید تهاجم را شروع می کند.
 2. تهاجم ممکن است به دو شکل نظامی و فرهنگی انجام شود.
 3. تهاجم فرهنگی از جهات مختلف خطرناکتر از تهاجم نظامی است.
 4. تهاجم نظامی یا تهاجم سخت یک کشور علیه کشور دیگر منجر به جنگ می شود.
 5. برای وقوع جنگ های بزرگ در طول تاریخ دلایل فراوانی وجود دارد.
 6. دفاع از سرزمین و اعتقادات زمینه بروز دلاوری جوانان را فراهم می سازد.
 7. هر ملتی بر اساس فطرت ذاتی خود و با بهره مندی از تفکر و ارداه خویش در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت می کنند.*
 8. حفظ عزت و سربلندی و رسیدن به کمال بدون مقاومت در برابر تجاوزگران به دست نمی آید.
 9. انسان مسلمان نوع و شیوه دفاع خود در برابر تهدیدات را، متناسب با شرایط زمانی ، مکانی و چگونگی خطر و … انتخاب می کند.*