81 – راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

81 – راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 336 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 21 آگوست 2019

به روز رسانی در: 21 آگوست 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

معرفی اقدام پژوهی 

راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

موضوع اقدام پژوهی :

راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان

ابتدا در زیر چکیده و فهرست مطالب و فایل کامل پی دی اف این اقدام پژوهی را برای مشاهده قراردادده ایم ابتدا مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این اقدام پژوهی را  با قیمت دو هزار تومان خرید نمائید :

فهرست مطالب

چکیده 6

واژگان کلیدی : 6

مقدمه. 7

توصیف وضعیت موجود. 8

تعریف واژگان. 9

گرد آوری  اطلاعات (شواهد 1) 10

مشاهده 10

شیوه های مشاهده 10

الف ) مشاهده با استفاده از شیوه آماری.. 10

هفته اول. 11

مصاحبه: 11

یافته های علمی.. 12

عوامل موثر بر پرخاشگری.. 12

به طور کلى، عوامل مؤثر بر پرخاشگرى را به سه دسته مى توان تقسیم کرد: 12

الف – عوامل زیست شناختى.. 12

1 موجب تغییرات بدخلقى مى گردد و بر بروز رفتارهاى هیجانى از جمله پرخاشگرى تاثیر دارد، اشاره کرد; 12

2.گرما: براى مثال، پژوهش هاى بارون و بل در 1977; 12

3.برانگیختگى جنسى: براى مثال، پژوهش هاى بارون وبریانت (Bryant, J. H. ;1972) 12

4.الکل: براى مثال، پژوهش هاى لئونارد (Leonard, D. G. B. 1983) 12

ب – عوامل روان شناختى.. 12

1.افسردگى: براى مثال، پژوهش هاى بوهیم (Bohime, D. 1966) 12

2.الگوى شخصیت: براى مثال، پژوهش هاى ماتیوس) ;(Mattews, K.A.1989) 12

3.تاثیر حرمت خود: براى مثال، پژوهش هاى رنزى ;(Renzi, D. 1984) 12

4.تاثیر احساس گناه: (38) براى مثال، پژوهش هاى مانزى (Manzy, H. 1991) 12

ج – عوامل فرهنگى – اجتماعى – اقتصادى و محیطى.. 13

1.خانواده: براى مثال، پژوهش هاى فریم ;(Frame, N. 1974) 13

2.تسلیح: وقتى فرد مسلح باشد، امکان رفتار پرخاشگرانه در او تقویت مى شود.براى مثال، پژوهش هاى برکوویتز در 1974; 13

3.فقر: براى مثال، پژوهش هاى ویلیامز ;(Williamz, R. L. 1984) 13

4.تاثیرات الگویى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در 1973; 13

5.تاثیرات پاداش و تایید اجتماعى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در 1973 که در نظریه یادگیرى اجتماعى مطرح شد; 13

6.تاثیروسایل ارتباطجمعى: براى مثال، پژوهش هاى برکوویتز در 1984. (39. 13

عوامل خانوادگی پرخاشگری.. 13

عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی) 15

زیان های پرخاشگری.. 17

ورزش راهکاری مناسب.. 19

پیشینه تحقیق.. 21

تجزیه وتحلیل داده ها 21

انتخاب راه حل یا راه حل های  موقتی.. 23

اعتبار بخشی راه حل. 24

نحوه اجراء 24

شواهد 2. 26

توصیف وضعیت مطلوب.. 26

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار 26

پیشنهادات.. 27

منابع. 28

 

چکیده

شاید بتوان گفت که فحش وناسزا گفتن در بین نوجوانان یکی از دغدغه هایی است که خانواده ها از ان رنج می برند چرا که نگران آینده فرزندشان  میباشند دراین تحقیق سعی بر آن شده است که  عوامل ایجاد این رفتار و راه حل های اساسی برای کاهش این رفتار  نامتعارف  بیان شود.من در این تحقیق  ابتدا به بیان   موضوع تحقیق پرداختم  وسپس  باتوصیف وضعیت موجود به بیان مسئله   وجمع آوری شواهدی مبنی بروجود مشکل یا همان مسئله پرداختم  بعد از آن  به گرد اوری اطلاعات  از طریق مشاهده ویاداشت برداری   وهمچنین از یافته های علمی دیگران استفاده شده است وبا استفاده از شیوه شش پرسش  یافته ها تجزیه و تحلیل شده است راه حل های پیشنهادی  با مشارکت همکاران  بیان شده وپس از اعتبار سنجی توسط همکاران وشورای دبیران   به مدت دو هفته  روز اجرا گردید وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزیابی قرار گرفت   ودر نهایت  نتیجه گیری منطقی  صورت گرفت   که نتایج آن در این تحقیق بیان شده است

واژگان کلیدی :

دانش آموز – رفتار نامتعارف – نا سزاگویی – پرخاشگری

برای اطمینان شما عزیزان :

فایل پی دی اف این اقدام پژوهی برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد این اقدام پژوهی را با قیمت مناسب دو هزار تومان از لینک خرید در یافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را با کلیک بر روی لینک زیر ببینید :

در صورت مشاهده و رضایت ، فایل ورد این اقدام پژوهی را را با قیمت مناسب فقط دو هزار تومان از دکمه پرداخت زیر دریافت نمائید.

پاسخ دهید