310 – چگونه توانستم سطح فراگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان را در دانش آموزان پایه دهم ارتقا بخشم.

310 – چگونه توانستم  سطح فراگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان را در دانش آموزان پایه دهم ارتقا بخشم.

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 454 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 8 سپتامبر 2019

به روز رسانی در: 8 سپتامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

معرفی اقدام پژوهی 

چگونه توانستم  سطح فراگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان را در دانش آموزان پایه دهم ارتقا بخشم.

موضوع اقدام پژوهی :

چگونه توانستم  سطح فراگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان را در دانش آموزان پایه دهم ارتقا بخشم.

– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و دو صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان

ابتدا در زیر چکیده و فهرست مطالب و فایل کامل پی دی اف این اقدام پژوهی را برای مشاهده قرار داده ایم ابتدا مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این اقدام پژوهی را  با قیمت دو هزار تومان خرید نمائید :

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                                                                                          صفحه

مقدمه. 3

توصیف وضعیت موجود. 4

اهمیت موضوع : 5

اهداف تحقیق.. 7

هدف کلی : 7

اهداف جزئی : 7

فرضیات تحقیق : 7

گردآوری شواهد 1 : 8

1 – شاخص های کیفی وضع موجود : 8

الف – مشاهده  : 8

ب – مصاحبه با اولیاء 8

ج ) نظر سنجی از اولیاء 9

جدول شماره 1 :  نظر سنجی از اولیاء دانش آموزان. 9

د – بررسی روش‌های تدریس… 9

  1. شاخص‌های کمّی وضع موجود. 10

الف –  بررسی نمرات امتحان کلاسی.. 10

جدول شماره 2 : نمرات دانش آموزان قبل از اجرای طرح. 10

نمودار فراوانی نمرات دانش آموزان را در نمودار زیرمشاهده می نمائید . 11

ب – پرسشنامه. 11

جدولشماره 3 : درصد فراوانی  پاسخ دانش‌آموزان به علل بی‌علاقه‌گی نسبت به درس تاریخ 1 ایران وجهان باستان   14

ج – نظر سنجی از همکاران : 14

جدول شماره 4 :  درصد فراوانی پاسخ همکاران به پرسش نامه ی بررسی علل بی‌علاقه‌گی دانش‌آموزان نسبت به درستاریخ 1 ایران و جهان باستان. 14

ادبیات و پیشینه تحقیق : 15

تجزیه وتحلی وتفسیر داده‌ها 21

تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نمودار استخوان ماهی: 21

پیشنهاد راه حل های موقت : 22

اجرای راه حل ها : 22

1-پرسش و پاسخ گروهی.. 22

2-استفاده از رایانه و نمایش فیلم. 23

3- استفاده از تصاویر و نقشه ها 23

4- خواندن مطالبی جذاب برای افزایش آگاهی.. 23

5- بازدید از اماکن تاریخی.. 23

6-دست سازه های تاریخی دانش آموزان. 24

گردآوری شواهد  2. 24

1 – شاخص های کیفی بعد از اجرای طرح : 24

الف – مشاهده  : 24

برخی از اظهارنظرها ی دانش آموزان بعد از اجرای طرح  : 24

ب – مصاحبه با اولیاء 25

  1. شاخص‌های کمّی بعد از اجرای طرح. 25

الف –  بررسی نمرات امتحان کلاسی.. 25

جدول 1 : نمرات دانش آموزان قبل از اجرای طرح. 25

اعتبار سنجی : 26

بیان محدودیتها 26

گزارش نهایی و نتیجه گیری.. 26

پیشنهادات.. 27

فهرست منابع و مآخذ. 28

پیوست  : 29

عکس های کلاس در هنگام اجرای طرح : 29

 

 

مقدمه

تاریخ هر ملتی، نمادی از هویت آنان است که در شکل‌گیری شخصیت و هویت جوانانش، نقش اساسی خواهد داشت. تاریخ یکی از مهمترین و بهترین مآخذ تعلیم و تربیت برای انسانهاست و همانطور که گفته شده «هیچ قسمتی از فرهنگ یک جامعه به اندازه‌ی تاریخ در هویت بخشی موثر نیست».

برای اطمینان شما عزیزان :

فایل پی دی اف این اقدام پژوهی برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد این اقدام پژوهی را با قیمت مناسب دو هزار تومان از لینک خرید در یافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را با کلیک بر روی لینک زیر ببینید :

در صورت مشاهده و رضایت ، فایل ورد این اقدام پژوهی را را با قیمت مناسب فقط دو هزار تومان از دکمه پرداخت زیر دریافت نمائید.

پاسخ دهید