431 – چگونه توانستم با استفاده ازاخلاق حرفه ای مدیریت کیفیت آموزشی را در مدرسه بالا ببرم ؟

431 – چگونه توانستم با استفاده ازاخلاق حرفه ای مدیریت کیفیت آموزشی را در مدرسه بالا ببرم ؟

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 176 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 اکتبر 2019

به روز رسانی در: 24 اکتبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

معرفی اقدام پژوهی

چگونه توانستم با استفاده ازاخلاق حرفه ای مدیریت کیفیت آموزشی را در مدرسه بالا ببرم ؟

موضوع اقدام پژوهی :

چگونه توانستم با استفاده ازاخلاق حرفه ای مدیریت کیفیت آموزشی را در مدرسه بالا ببرم ؟

– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات چهل صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان

ابتدا در زیر چکیده و فهرست مطالب و فایل کامل پی دی اف این اقدام پژوهی را برای مشاهده قرار داده ایم ابتدا مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این اقدام پژوهی را  با قیمت دو هزار تومان خرید نمائید :

فهرست مطالب

چکیده 6

مقدمه. 7

بیان مسئله. 8

توصیف وضعیت موجود. 9

گردآوری اطلاعات (شواهد (1) 10

مشاهده : 10

یافته های علمی.. 11

ویژگی های اخلاق حرفه ای: 11

اصول و مبانی اخلاق حرفه ای: 12

الف) شناخت فرهنگ جامعه. 12

ب) شناخت حرفه. 12

اصول اخلاقی حرفه ای.. 13

عوامل رشد و توسعه اخلاق حرفه ای.. 14

آرمان اخلاق حرفه ای.. 14

تحلیل مفهوم اخلاق حرفه ای در سازمان. 15

اخلاق حرفه ای و موفقیت سازمان. 15

فواید رعایت اصول اخلاق حرفه ای در محیط کار 16

ارتباط اخلاق حرفه ای و توسعه: 17

اخلاق و تکنولوژی: 17

اخلاق در برنامه توسعه ای کشور: 17

مدل های اخلاقی: 18

موانع و آسیب های اخلاق حرفه ای در سازمان: 21

از موانع عمده ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان ها: 21

رقابت گریزی: 21

فقدان انگیزش: 21

خشونت: 22

دومین گروه از موانع: 22

پیشینه تحقیق.. 22

تحقیقات انجام شده در داخل کشور: 23

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها 26

راه حل های پیشنهادی: 27

انتخاب راه حل یا راه حلهای موقتی.. 28

اعتبار بخشی به راه حل ها: 29

توصیف وضعیت مطلوب (شواهد 2 ) 29

ضرورت برقراری روابط انسانی در آموزشگاه 30

مدیریت روابط انسانی در سازمانهای آموزشی : 32

اهداف روابط انسانی در مدیریت آموزشی : 33

شاخص های روابط انسانی مطلوب در سازمانهای آموزشی : 34

1-درک توانمندی ها ،استعداد ها ، علایق ، نیازها و مشکلات فراگیران: 34

2-پذیرش تفاوت های فردی : 34

3  -دوست داشتن دیگران : 35

4-خوب گوش دادن و پذیرفتن افراد : 35

5-برقراری بهداشت روانی در محیط آموزشی : 36

نتیجه گیری.. 36

منابع : 40

چکیده

دربین نیروهای آموزش و پرورش، مدیران باید کسانی باشند که با بردن نامشان به یاد خوبی، صفا، صداقت و تمامی فضایل اخلاقی افتاد.ولی متاسفانه در جامعه کنون فرهنگیان مشکلاتی وجود دارد که باعث می شود کاهی این موضوع نتیجه عکس بدهد. اینجانب … آموزشگاه … ……..با راه حل هایی که در این اقدام پژوهی اجرا کردم در پایان زمانی که دانش آموزان و همکاران متوجه صداقت ودرستی تعامل بنده  شدند آرام آرام در نحوه برخوردشان تغییرات ایجاد کردند نگاه های سنگین گذشته وجود نداشت. و باعث تعامل بهتری می شد . درک واقعی همکار در شرایط مختلف عامل مهمی در بهبود روابط و تغییر دیدگاه نسبت به مدیر مدرسه گردید.

زمانی که مشکلی به وجود می آمد و بنده با کمال میل اداره کلاس یا هر موردی که مشکل را برطرف میکرد را قبول میکردم ،در برخورد های بعدی مشاهده می کردم که همکاران با چه تواضع و احترام خالصانه ای برخورد می نمودند. واین موارد منجر به این شد بتوانم ارتباط مثبت و اثرگذاری را د اشته باشم.

بنده به این مهم از طریق ایجاد و مدیریت مدرسه نامرئی رسیدم. در مدرسه نامرئی بود که توانستم ارتباط بهتری با دانش آموزان و تعامل خوبی با همکارانم ایجاد کنم. و در جهت بهبود روابط انسانی در مدرسه کوشا باشم.و بوسیله  اخلاق حرفه ای مدیریت و نقش آن را در بهبود کیفیت آموزشی سال تحصیلی اخیر را با موفقیت به پایان برسانم؟

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدیر- اقدام پژوهی- ارتباط مثبت-مدرسه –اخلاق حرفه ای

 

برای اطمینان شما عزیزان :

فایل پی دی اف این اقدام پژوهی برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد این اقدام پژوهی را با قیمت مناسب دو هزار تومان از لینک خرید در یافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را با کلیک بر روی لینک زیر ببینید :

در صورت مشاهده و رضایت ، فایل ورد این اقدام پژوهی را را با قیمت مناسب فقط دو هزار تومان از دکمه پرداخت زیر دریافت نمائید.

2000 تومان – خرید

پاسخ دهید