437 – چگونه توانستم با تقویت روحیه همکاری دانش آموزان در درس ادبیات یادگیری آنها را افزایش دهم .

437 – چگونه توانستم با تقویت روحیه همکاری دانش آموزان در درس ادبیات یادگیری آنها را افزایش دهم .

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 703 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 اکتبر 2019

به روز رسانی در: 24 اکتبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

معرفی اقدام پژوهی

چگونه توانستم با تقویت روحیه همکاری دانش آموزان در درس ادبیات یادگیری آنها را افزایش دهم .

موضوع اقدام پژوهی :

چگونه توانستم با تقویت روحیه همکاری دانش آموزان در درس ادبیات یادگیری آنها را افزایش دهم .

– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان

ابتدا در زیر چکیده و فهرست مطالب و فایل کامل پی دی اف این اقدام پژوهی را برای مشاهده قرار داده ایم ابتدا مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این اقدام پژوهی را  با قیمت دو هزار تومان خرید نمائید :

فهرست مطالب

چکیده 3

نکات کلیدی : 3

مقدمه: 4

اهمیت موضوع : 6

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مساله: 7

اهداف پژوهش : 8

هدف اصلی : 8

اهداف جزئی : 8

سوالات پژوهش : 8

گردآوری اطلاعات (شواهد): 9

الف – مشاهده : 9

ب-  گرفتن آزمون عملکردی : 10

نمودار نمرات دانش آموزان : 11

ج – مصاحبه با مربی پرورشی : 11

د – پرسشنامه به دانش آموازن. 11

د) مطالعات کتابخانه ای و پیشینه پژوهش… 12

– روش تدریس به شیوه بحث گروهی: 14

روش تدریس  مشارکتی و روشهای اجرای آن: 15

تجزیه تحلیل و تفسیر داده ها: 16

انتخاب راه جدید به صورت موقت: 17

اجرای طرح راه جدید و نظارت بر آن: 17

روش تدریس بحث گروهی.. 18

مرحله اول: آمادگی و برنامه ریزی.. 18

1- انتخاب موضوع : 18

2- فراهم کردن زمینه های مشترک: 18

3- تعیین نحوه آرایش شبکه های ارتباطی: 18

مرحله دوم: روش اجرای بحث گروهی.. 18

1- وظایف معلم در روش بحث گروهی.. 18

2- وظایف شاگردان در جریان بحث گروه 19

استفاده از روش تدریس مشارکتی : 19

مراحل اجرای تدریس مشارکتی : 19

گرد آوری اطلاعات شواهد (2): 20

الف – مشاهده : 20

ب-  گرفتن آزمون عملکردی : 21

نمودار نمرات بعد از اجرای طرح : 21

ج – مصاحبه با مربی پرورشی بعد اجرای طرح : 22

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن: 22

مزایای اجرای طرح : 22

محدودیت ها : 23

نتیجه گیری: 24

نتیجه‏ گیری.. 25

پیشنهادها: 25

فهرست منابع: 26

 

چکیده

امروز می بینیم که بیشتر فعالیت های یادگیری از طریق همیاری ترغیب می شود. زمینه ی دانشی و عاطفی و اجتماعی به هم پیوند می خورند و جنبه های گوناگون شخصیت فراگیرندگان مورد تایید قرار می گیرند.

آشکار است که دانش آموزان بدون مشارکت و فعالیت نمی توانند در جریان فرایند یادگیری قرار بگیرند و بهره ای از آموزش نمی برند.در مدتی که از سال تحصیلی می گذشت مشاهده می کردم که دانش آموزانم در کلاس درس ادبیات مشارکتی از خودشان نشان نمی دادند.آنها به تنهایی هرکدام تکالیف خود را انجام می دادند . بنابراین به عنوان یک معلم تصمیم گرفتم تا شیوه هایی را در مدرسه به کار گیرم تا از طریق آن بتوانم روحیه همکاری را بین دانش آموزان در سرکلاس درس ادبیات افزایش دهم . و از این طریق یادگیری را در انها افزایش دهم . پس از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک موجود و گردآوری اطلاعات از دانش آموزان و همکاران بر آن شدم تا با استفاده از روشهای تدریس گروهی و مشارکتی روحیه همکاری آنها را برای یادگیری بیشتر افزایش دهم . با اجرای این طرح و نتایج حاصل از ارزشیابی اقدام جدید و تعیین اعتبار آن روند خوبی در مشارکت و فعالیت دانش آموزان در درس ادبیات و در نتیجه افزایش روحیه همکاری در آنها و یادگیری بیشتر مشاهده کردم .

نکات کلیدی :

دانش آموزان – ادبیات فارسی – روحیه همکاری – راهکارها

 

برای اطمینان شما عزیزان :

فایل پی دی اف این اقدام پژوهی برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد این اقدام پژوهی را با قیمت مناسب دو هزار تومان از لینک خرید در یافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را با کلیک بر روی لینک زیر ببینید :

در صورت مشاهده و رضایت ، فایل ورد این اقدام پژوهی را را با قیمت مناسب فقط دو هزار تومان از دکمه پرداخت زیر دریافت نمائید.

پاسخ دهید