458 – چگونه توانستم فرار از مدرسه یکی از دانش آموزان مدرسه را کاهش دهم.

458 – چگونه توانستم  فرار از مدرسه یکی از دانش آموزان مدرسه را کاهش دهم.

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 1757 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 اکتبر 2019

به روز رسانی در: 24 اکتبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

معرفی اقدام پژوهی

چگونه توانستم  فرار از مدرسه یکی از دانش آموزان مدرسه را کاهش دهم.

موضوع اقدام پژوهی :

چگونه توانستم  فرار از مدرسه یکی از دانش آموزان مدرسه را کاهش دهم.

– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سیزده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان

ابتدا در زیر چکیده و فهرست مطالب و فایل کامل پی دی اف این اقدام پژوهی را برای مشاهده قرار داده ایم ابتدا مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این اقدام پژوهی را  با قیمت دو هزار تومان خرید نمائید :

فهرست مطالب

چکیده: 2

کلیدواژه ها: 3

مقدمه: 3

توصیف وضعیت موجودوبیان مساله: 6

مساله : 6

گردآوری  اطلاعات و شواهد1: 6

الف – مشاهده 6

ب- مصاحبه. 6

تجزیه وتحلیل وارائه راهکارموقتی.. 6

اجرای راهکارها 7

گردآوری اطلاعات و شواهد2.. 9

ارزشیابی تأثیراقدام جدید وتعیین اعتبارآن.. 9

پیشنهادات: 10

نتیجه گیری وگزارش نهایی: 10

راهکارهایی برای حل مشکل مشابه درخانواده ها 11

فهرست منابع.. 12

چکیده:

دراین اقدام پژوهی که موضوع آن جلوگیری از فرار از مدرسه علی می باشد.هدف این بودکه دانش آموزمذکوررابه حضورمنظم درمدرسه وکاهش اضطراب( تعلق به خانواده) دراوسوق دهیم ؛برای این منظورازروش تحقیق اقدام پژوهی استفاده کردیم .من که مدیر مدرسه بودم باکمک  معاون ومشاورمدرسه ومعاون آموزگار بادعوت ااولیای دانش آموزوچندین جلسه بحث وگفتگووارائه رهنمود(عدم ترک خانه درموقع برگشتن فرزندش ازمدرسه واستقبال ازاو)وازهمه  مهم تردادن مسولیت وبزرگ ترجلوه دادن نقاط قوت دانش آموزتوانستیم رفتاردانش آموزرااصلاح کنیم.وبه این نتیجه رسیدیم که نیازبه تعلق به خانواده بایددرکودک تأمین شودتااو آرامش روانی داشته باشدوباخیال راحت درسرکلاس درس حاضرشود.

 

کلیدواژه ها:

فرار از مدرسه ،مسوولیت،تعلّق

 

برای اطمینان شما عزیزان :

فایل پی دی اف این اقدام پژوهی برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد این اقدام پژوهی را با قیمت مناسب دو هزار تومان از لینک خرید در یافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را با کلیک بر روی لینک زیر ببینید :

در صورت مشاهده و رضایت ، فایل ورد این اقدام پژوهی را را با قیمت مناسب فقط دو هزار تومان از دکمه پرداخت زیر دریافت نمائید.

پاسخ دهید