طرح درس ملی روزانه جامعه شناسی 1 هویت ایرانی ابعاد جمعیتی و اقتصادی

طرح درس ملی روزانه جامعه شناسی 1 هویت ایرانی ابعاد جمعیتی و اقتصادی

دسته بندی: -

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 1112 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 آوریل 2020

به روز رسانی در: 13 آوریل 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

معرفی طرح درس :

طرح درس و طراحی آموزشی ملی روزانه جامعه شناسی 1 دهم درس هویت ایرانی ابعاد جمعیتی و اقتصادی

 اهداف :

اهمیت ترکیب جمعیتی و کیفت آن در پیشرفت یک جامعه را تحلیل کند. (حیطه شناختی – تجزیه و تحلیل)

اهمیت و اثرگذاری فرهنگ و آگاهی افراد یک جامعه را بر هویت جامعه بررسی کند. (حیطه شناختی – درک و فهم)

مهمترین شرط بقای جامعه را بداند. (حیطه شناختی – درک و فهم)

تأثیر کمیت و کیفیت جمعیت بر رشد و توسعه یا افول جوامع را تحلیل کند. (حیطه شناختی – تجزیه و تحلیل)

فرصت¬ها و محدودیت¬های افزایش یا کاهش جمعیت را در یک نظام فرهنگی بررسی کند. (حیطه شناختی – درک و فهم)

راه¬های گسترش فرهنگ را بیان کند. (حیطه شناختی – تجزیه و تحلیل)

کارکردهای مهّم نهاد خانواده را توضیح دهد. (حیطه شناختی – دانش)

تفاوت گروه دو نفره با سه نفره را بررسی کرده و این رابطه را به عملکرد اجتماعی افراد بسط دهد. (حیطه شناختی – ارزشیابی)

اثراث سیاست¬های جمعیتی در ایران را ارزیابی کند. (حیطه شناختی – ارزشیابی)

کنش اقتصادی را تعریف کند. (حیطه شناختی – دانش)

نهاد اقتصادی را تعریف کند. (حیطه شناختی – دانش)

ویژگی¬های هویت اقتصادی جوامع را بیان کند. (حیطه شناختی – دانش)

–   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش –  تعداد صفحات : ده صفحه – قیمت : فقط دو هزار تومان  :

برای اطمینان شما :

فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس را به قیمت دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :

 طرح درس جامعه شناسی 1 دهم درس هویت ایرانی ابعاد جمعیتی و اقتصادی

در صورت رضایت :

فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دو هزار تومان دریافت نمائید .بر روی لینک زیر کلیک کنید: