679 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس چه میخواهم بسازم؟

679 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس چه میخواهم بسازم؟

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 258 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 26 ژانویه 2020

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

معرفی طرح درس :

طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس چه میخواهم بسازم؟

 نام کتاب درسی: علوم 

  مقطع تحصیلی:اول 

    موضوع درس: چه میخواهم بسازم؟

 اهداف :

آشنایی دانشآموزان با اهمیت به کارگیری ابزار در زندگی

شناختی:

-دانشآموز با چگونگی تاثیر ابزار در آسان شدن کارها آشنا شود.

مهارتی:

-دانش-آموزﺑﺎﺳﺎﺧﺖﻳﻚوﺳﻴﻠﻪﭼﮕﻮﻧﮕﻲﺗﺄﺛﻴﺮاﺑﺰاررادرﺳﺎدهﻧﻤﻮدنﻛﺎرﻫﺎﻳﺎﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲزﻣﺎنﺑﻪﻧﻤﺎﻳﺶﺑﮕﺬارد.

نگرشی:

-دانشآموز باعلاقه به درس جدید گوش دهد و خود را برای یادگیری دانش جدید آشنا کند.

–   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش –  تعداد صفحات : چهارصفحه – قیمت : فقط دوهزار تومان

فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس را به قیمت دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دو هزار تومان دریافت نمائید .بر روی لینک زیر کلیک کنید: