183 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟

183 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 2165 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 8 ژانویه 2020

به روز رسانی در: 8 ژانویه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

معرفی طرح درس :

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟

 نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی

پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی

موضوع درس: نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟

اهداف :

 

-فراگیران با انواع شغل ها آشنا شده و بدانند نیازهای خانواده چگونه تامین میشود)حیطه ی شناختی(

– فراگیران نسبت به مشاهده ی انواع شغل ها علاقه مند می شوند.) حیطه ی عاطفی(

– فراگیران می توانندایفای نقش کند)حیطه ی حرکتی(

از فراگیران انتظار می رود در پایان درس بتوانند:

-انواع مشاغل مختلف با توجهبهجایگاه وویژگی انهارا تشخیص دهند وبه هم مربوط دهند.)دانش – شناختی(

-ویژگیم شاغل مختلف روستایی وشهری را بیانکنند. )درک وفهم – شناختی(

-نحوه ی عملکرد ووظایف مشاغل مختلف را نمایش می دهند. )کاربرد – شناختی(

-انواع شغل ها و میزان درامد ان هارا باهم مقایسه کنند. )تجزیه تحلیل- شناختی (

-دلیل وجود شغل های مختلف وتنوع در آن را بیابند)ارزشیابی – شناختی(

– به درس معلم با دقت گوش کنند . )دریافت –عاطفی(

– درمورد علت ایجاد وگسترش مشاغل مختلف از معلم خود سوال بپرسند.) واکنش – عاطفی

– راه های کسب درامد را نقاشی کرده و به کلاس بیاورند.)ارزش گزاری – عاطفی

– با درست کردن یک ماکت تفاوت مشاغل را نشان دهند .)هماهنگی حرکات –روانی حرکتی

– ازمشاغل مختلف که در سفرهای خود مشاهده کرده اند عکس بگیرند(عادی شدن- روانی حرکتی

–   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش –  تعداد صفحات :دو صفحه – قیمت : فقط دوهزار تومان

فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس را به قیمت دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دو هزار تومان دریافت نمائید .بر روی لینک زیر کلیک کنید: