243 – افزایش مشارکت دانش آموزان پایه ششم در فعالیت های گروهی در درس علوم با روش های تدریس خلاقانه

243 – افزایش مشارکت دانش آموزان پایه ششم در فعالیت های گروهی در درس علوم با روش های تدریس خلاقانه

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 1367 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 نوامبر 2019

به روز رسانی در: 8 دسامبر 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

معرفی گزارش تخصصی

گزارش تخصصی آموزگارششم ابتدایی :

افزایش مشارکت دانش آموزان پایه ششم در فعالیت های گروهی در درس علوم با روش های تدریس خلاقانه

– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان

ابتدا در زیر چکیده و فهرست مطالب و فایل کامل پی دی اف این گزارش تخصصی را برای مشاهده قرار داده ایم ابتدا مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی را  با قیمت دو هزار تومان خرید نمائید :

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

مقدمه: 2

بیان وضع موجود. 5

اهداف  گزارش  :.. 6

هدف اصلی :. 6

اهداف جزئی :. 6

سوالات پژوهش :. 6

جمع آوری اطلاعات. 7

الف – مشاهده :.. 7

ب-  گرفتن آزمون عملکردی :. 7

نمودار نمرات دانش آموزان :. 8

ج – مصاحبه با مربی پرورشی :.. 9

د – پرسشنامه به دانش آموازن.. 9

د) مطالعات کتابخانه ای و پیشینه پژوهش. 10

– روش تدریس به شیوه بحث گروهی: 12

روش تدریس  مشارکتی و روشهای اجرای آن: 13

تجزیه تحلیل و تفسیر داده ها: 15

انتخاب راه جدید به صورت موقت: 16

اجرای طرح راه جدید و نظارت بر آن: 17

روش تدریس بحث گروهی. 17

مرحله اول: آمادگی و برنامه ریزی. 17

1- انتخاب موضوع : 17

2- فراهم کردن زمینه های مشترک: 17

3- تعیین نحوه آرایش شبکه های ارتباطی: 17

مرحله دوم: روش اجرای بحث گروهی. 17

1- وظایف معلم در روش بحث گروهی.. 17

2- وظایف شاگردان در جریان بحث گروه.. 18

استفاده از روش تدریس مشارکتی :. 18

مراحل اجرای تدریس مشارکتی : 19

ارزیابی بعد از اجرا. 19

الف – مشاهده :.. 19

ب-  گرفتن آزمون عملکردی :. 20

نمودار نمرات بعد از اجرای طرح :. 21

ج – مصاحبه با مربی پرورشی بعد اجرای طرح :.. 21

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن: 21

نقاط قوت. 22

نقاط ضعف. 23

نتیجه‏ گیری. 23

پیشنهادها: 24

فهرست منابع: 25

پیوست ها :. 26

پیوست 1 : پرسشنامه :.. 26

 

چکیده

امروز می بینیم که بیشتر فعالیت های یادگیری از طریق کارگروهی ترغیب می شود. زمینه ی دانشی و عاطفی و اجتماعی به هم پیوند می خورند و جنبه های گوناگون شخصیت فراگیرندگان مورد تایید قرار می گیرند.

آشکار است که دانش آموزان بدون مشارکت و فعالیت نمی توانند در جریان فرایند یادگیری قرار بگیرند و بهره ای از آموزش نمی برند. اینجانب ………….. در سال تحصیلی 1397-1396 به عنوان آموزگار پایه ششم مشغول به تدریس بودم . در مدتی که از سال تحصیلی می گذشت مشاهده می کردم که دانش آموزانم در کلاس درس علوم مشارکتی از خودشان نشان نمی دادند.آنها به تنهایی هرکدام تکالیف خود را انجام می دادند .  بنابراین به عنوان یک معلم تصمیم گرفتم تا شیوه هایی را در مدرسه به کار گیرم تا از طریق آن بتوانم روحیه همکاری را بین دانش آموزان در سرکلاس درس علوم افزایش دهم . پس از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک موجود و گردآوری اطلاعات از دانش آموزان و همکاران بر آن شدم تا با استفاده از روشهای تدریس گروهی و مشارکتی روحیه همکاری آنها را برای یادگیری بیشتر افزایش دهم . با اجرای این طرح و نتایج حاصل از ارزشیابی اقدام جدید و تعیین اعتبار آن روند خوبی در مشارکت و فعالیت دانش آموزان در درس علوم و در نتیجه افزایش روحیه کارگروهی در آنها و یادگیری بیشتر مشاهده کردم .

نکات کلیدی :

دانش آموزان – کارگروهی – افزایش یادگیری

 

برای اطمینان شما عزیزان :

فایل پی دی اف این گزارش تخصصی برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد این گزارش تخصصی را با قیمت مناسب دو هزار تومان از لینک خرید در یافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را با کلیک بر روی لینک زیر ببینید :

در صورت مشاهده و رضایت ، فایل ورد این گزارش تخصصی را را با قیمت مناسب فقط دو هزار تومان از دکمه پرداخت زیر دریافت نمائید.

پاسخ دهید