طرح درس روزانه کمپوت و کنسرو یازدهم درس تهیه مواد اولیه کنسروهای گیاهی 2000 تومان

طرح درس روزانه کمپوت و کنسرو یازدهم درس تهیه مواد اولیه کنسروهای گیاهی

معرفی طرح درس :     طرح درس روزانه کمپوت و کنسرو یازدهم درس تهیه مواد اولیه کنسروهای گیاهی نام درس : کمپوت و کنسرو              پایه یازدهم   رشته صنایع غذایی     درس تهیه مواد اولیه کنسروهای [...]

مشاهده و خرید
طرح درس تولید و بسته بندی فرآورده های غلات درس تولید نان های سنتی 2000 تومان

طرح درس تولید و بسته بندی فرآورده های غلات درس تولید نان های سنتی

معرفی طرح درس :     طرح درس تولید و بسته بندی فرآورده های غلات درس تولید نان های سنتی نام درس :تولید و بسته بندی فرآورده های غلات              پایه یازدهم   رشته صنایع غذایی    نام  درس :     [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید عرقیات گیاهی 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید عرقیات گیاهی

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید عرقیات گیاهی طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  تولید [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس مغزهای درختی 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس مغزهای درختی

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس مغزهای درختی طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  مغزهای [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  تولید [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس محصولات پودری و ادویه 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس محصولات پودری و ادویه

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس محصولات پودری و ادویه طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید لواشک 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید لواشک

معرفی:  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید لواشک طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  تولید لواشک اهداف [...]

مشاهده و خرید