طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید عرقیات گیاهی 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید عرقیات گیاهی

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید عرقیات گیاهی طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  تولید [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس مغزهای درختی 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس مغزهای درختی

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس مغزهای درختی طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  مغزهای [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  تولید [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس محصولات پودری و ادویه 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس محصولات پودری و ادویه

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس محصولات پودری و ادویه طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  [...]

مشاهده و خرید
طرح درس گیاهان دارویی درس مراحل آماده سازی میوه ها برای خشک کردن 2000 تومان

طرح درس گیاهان دارویی درس مراحل آماده سازی میوه ها برای خشک کردن

معرفی طرح درس  طرح درس گیاهان دارویی درس مراحل آماده سازی میوه ها برای خشک کردن اهداف کلی: اصول آماده سازی میوه ها-اصول آنزیم بری در فرایند خشک کردن میوه ها منظور معلم از آموزش عبارتند از: آشنایی [...]

مشاهده و خرید