طرح درس روزانه شیمی 2  یازدهم درس کربن، اساس استخوان بندی هیدروکربن 2000 تومان

طرح درس روزانه شیمی 2 یازدهم درس کربن، اساس استخوان بندی هیدروکربن

معرفی طرح درس :     طرح درس و طراحی اموزشی کامل روزانه شیمی 2  درس کربن، اساس استخوان بندی هیدروکربن  نام کتاب درسی:شیمی دو    پایه تحصیلی:  یازدهم          موضوع   درس: کربن، اساس استخوان بندی [...]

مشاهده و خرید