طرح درس علوم تجربی هفتم درس یاخته 2000 تومان

طرح درس علوم تجربی هفتم درس یاخته

معرفی  :  طرح درس علوم تجربی هفتم درس یاخته  نام کتاب درسی: علوم تجربی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: یاخته اهداف : کلی: ­­­آشنایی با شباهت موجودات زنده مختلف، از نظر ساختار یاخته­ی و عملکرد. جزئی: [...]

مشاهده و خرید