طرح درس روزانه کتاب فرهنگ و هنر هشتم درس تکنیک های تصویرسازی 2000 تومان

طرح درس روزانه کتاب فرهنگ و هنر هشتم درس تکنیک های تصویرسازی

معرفیطرح درس : طرح درس روزانه کتاب فرهنگ و هنر هشتم درس تکنیک های تصویرسازی  نام کتاب درسی: فرهنگ و هنر         تحصیلی:  هشتم      موضوع درس: تکنیک های تصویرسازی اهداف : محور نوآوری: نوآوری در [...]

مشاهده و خرید