طرح درس قرآن ابتدایی درس سوره توحید 2000 تومان

طرح درس قرآن ابتدایی درس سوره توحید

معرفی طرح درس :  طرح درس قرآن ابتدایی درس سوره توحید  اهداف : هدف کلی: دانش‌آموزان در این درس با برخی از مفاهیم سوره توحید آشنا می‌شوند. اهداف جزیی: دانش‌آموزان در این درس با موارد زیر آشنا [...]

مشاهده و خرید