طرح درس قرآن سوم درس ﻳﺎدآوری ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت 2000 تومان

طرح درس قرآن سوم درس ﻳﺎدآوری ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت

معرفی  :  طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز اول ﻳﺎدآوری ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت این طرح درس به صورت تخصصی و دقیق توسط گروه تدوین طرح درس معلم سایت بر اساس استانداردهای آموزش و پرورش تهیه شده است [...]

مشاهده و خرید
طرح درس قرآن ابتدایی درس سوره توحید 2000 تومان

طرح درس قرآن ابتدایی درس سوره توحید

معرفی طرح درس :  طرح درس قرآن ابتدایی درس سوره توحید  اهداف : هدف کلی: دانش‌آموزان در این درس با برخی از مفاهیم سوره توحید آشنا می‌شوند. اهداف جزیی: دانش‌آموزان در این درس با موارد زیر آشنا [...]

مشاهده و خرید