طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پنجم درس خورشید پشت ابر  (نمونه دوم ) 2000 تومان

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پنجم درس خورشید پشت ابر (نمونه دوم )

معرفی  : طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پنجم درس خورشید پشت ابر  (نمونه دوم )  نام کتاب درسی: هدیه های آسمان   پایه تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس:  خورشید پشت ابر  (نمونه دوم ) اهداف : آشنایی با [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه هدیه های آسمانی درس بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست 2000 تومان

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی درس بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه هدیه های آسمانی درس بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست  نام کتاب درسی: هدیه های آسمان   پایه تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس:  بانویی که یک سوره به نام اوست اهداف [...]

مشاهده و خرید