452 – چگونه توانستم با برگزاری جلسات آموزش خانواده (مبتنی بر آیات و روایات) رفتارهای دانش آموز طلاق را کاهش دهم . 2000 تومان

452 – چگونه توانستم با برگزاری جلسات آموزش خانواده (مبتنی بر آیات و روایات) رفتارهای دانش آموز طلاق را کاهش دهم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با برگزاری جلسات آموزش خانواده (مبتنی بر آیات و روایات) رفتارهای دانش آموز طلاق را کاهش دهم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با برگزاری جلسات آموزش خانواده [...]

مشاهده و خرید
243 – چگونه توانستم نقش والدین را در موفقیت تحصیلی فرزندانشان بیشتر کنم؟ 2000 تومان

243 – چگونه توانستم نقش والدین را در موفقیت تحصیلی فرزندانشان بیشتر کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم نقش والدین را در موفقیت تحصیلی فرزندانشان بیشتر کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم نقش والدین را در موفقیت تحصیلی فرزندانشان بیشتر کنم؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
240 – چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در یکی از دانش آموزانم بهبود بخشم ؟ 2000 تومان

240 – چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در یکی از دانش آموزانم بهبود بخشم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در یکی از دانش آموزانم بهبود بخشم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در یکی از دانش آموزانم بهبود بخشم ؟ – [...]

مشاهده و خرید
190 – چگونه توانستم اضطراب و ترس  دانش آموز پایه دوم را از بین برده و مصرف قرص آرامبخش را در وی متوقف سازم ؟ 2000 تومان

190 – چگونه توانستم اضطراب و ترس دانش آموز پایه دوم را از بین برده و مصرف قرص آرامبخش را در وی متوقف سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم اضطراب و ترس دانش آموز پایه دوم را از بین برده و مصرف قرص آرامبخش را در وی متوقف سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم اضطراب و ترس دانش آموز پایه دوم را از [...]

مشاهده و خرید
132 – چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان دبیرستان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟ 2000 تومان

132 – چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان دبیرستان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟

معرفی اقدام پژوهی   چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان دبیرستان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان [...]

مشاهده و خرید