284 – چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم . 2000 تومان

284 – چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس [...]

مشاهده و خرید
236 – چگونه توانستم جلوی معضل تعطیلات زود هنگام  را در نیمه دوم اسفند(تعطیلات نوروزی ) را بگیرم ؟ 2000 تومان

236 – چگونه توانستم جلوی معضل تعطیلات زود هنگام را در نیمه دوم اسفند(تعطیلات نوروزی ) را بگیرم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم جلوی معضل تعطیلات زود هنگام را در نیمه دوم اسفند(تعطیلات نوروزی ) را بگیرم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم جلوی معضل تعطیلات زود هنگام را در نیمه دوم [...]

مشاهده و خرید