257 – چگونه توانستم معلمان مدرسه را به استفاده از محتوای الکترونیکی در امر تدریس علاقمند نمایم . 2000 تومان

257 – چگونه توانستم معلمان مدرسه را به استفاده از محتوای الکترونیکی در امر تدریس علاقمند نمایم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم معلمان مدرسه را به استفاده از محتوای الکترونیکی در امر تدریس علاقمند نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم معلمان مدرسه را به استفاده از محتوای الکترونیکی در [...]

مشاهده و خرید
256 – چگونه توانستم شرکت دبیران را در جلسات شورای دبیران منظم نمایم. 2000 تومان

256 – چگونه توانستم شرکت دبیران را در جلسات شورای دبیران منظم نمایم.

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم شرکت دبیران را در جلسات شورای دبیران منظم نمایم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم شرکت دبیران را در جلسات شورای دبیران منظم نمایم. – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش [...]

مشاهده و خرید
255 – چگونه توانستم دانش آموزان را با آسیب های اجتماعی و راهکار های مقابله با آن آشنا کنم؟ 2000 تومان

255 – چگونه توانستم دانش آموزان را با آسیب های اجتماعی و راهکار های مقابله با آن آشنا کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان را با آسیب های اجتماعی و راهکار های مقابله با آن آشنا کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان را با آسیب های اجتماعی و راهکار های مقابله با [...]

مشاهده و خرید
204 – چگونه توانستم به کمک مدیریت تماشای تلویزیون با همکاری اولیاء کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان را بالا ببرم؟ 2000 تومان

204 – چگونه توانستم به کمک مدیریت تماشای تلویزیون با همکاری اولیاء کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان را بالا ببرم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم به کمک مدیریت تماشای تلویزیون با همکاری اولیاء کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان را بالا ببرم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم به کمک مدیریت تماشای تلویزیون با [...]

مشاهده و خرید