462 – چگونه توانستم بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی را بهتر کنم. 2000 تومان

462 – چگونه توانستم بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی را بهتر کنم.

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی را بهتر کنم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی را بهتر کنم. – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
442 – چگونه توانستم به دانش آموزم که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟ 2000 تومان

442 – چگونه توانستم به دانش آموزم که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم به دانش آموزم که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟ – [...]

مشاهده و خرید
441 – چگونه توانستم اختلال یادگیری درس ریاضی را در یکی از دانش آموزان پایه پنجم  بهبود بخشم ؟ 2000 تومان

441 – چگونه توانستم اختلال یادگیری درس ریاضی را در یکی از دانش آموزان پایه پنجم بهبود بخشم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال یادگیری درس ریاضی را در یکی از دانش آموزان پایه پنجم بهبود بخشم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم اختلال یادگیری درس ریاضی را در یکی از دانش آموزان پایه [...]

مشاهده و خرید
413 – چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان پایه سوم توسعه  و تقویت نموده و سطح علمی آنها را بالا ببرم؟ 2000 تومان

413 – چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان پایه سوم توسعه و تقویت نموده و سطح علمی آنها را بالا ببرم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان پایه سوم توسعه  و تقویت نموده و سطح علمی آنها را بالا ببرم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان پایه سوم [...]

مشاهده و خرید
393 – چگونه توانستم معنا و مفهوم  نماز را به دانش آموزانم آموزش دهم ؟ 2000 تومان

393 – چگونه توانستم معنا و مفهوم نماز را به دانش آموزانم آموزش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم معنا و مفهوم  نماز را به دانش آموزانم آموزش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم معنا و مفهوم  نماز را به دانش آموزانم آموزش دهم ؟ – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید