387 –  چگونه توانستم با پیام  ارتباط برقرارکنم باوجود بیماری اوتیسم با درجه پایین ودرصد هوشی پایین  و بتوانم  روی پیشرفت درسی او تاثیر بگذارم؟ 2000 تومان

387 – چگونه توانستم با پیام ارتباط برقرارکنم باوجود بیماری اوتیسم با درجه پایین ودرصد هوشی پایین و بتوانم روی پیشرفت درسی او تاثیر بگذارم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با پیام  ارتباط برقرارکنم باوجود بیماری اوتیسم با درجه پایین ودرصد هوشی پایین  و بتوانم  روی پیشرفت درسی او تاثیر بگذارم؟ موضوع اقدام پژوهی :  چگونه توانستم با [...]

مشاهده و خرید
221 – چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم برطرف نمایم ؟ 2000 تومان

221 – چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم برطرف نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم برطرف نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم برطرف نمایم ؟ – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید
119 – چگونه توانستم اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه او ست را برطرف سازم؟ 2000 تومان

119 – چگونه توانستم اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه او ست را برطرف سازم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه او ست را برطرف سازم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم اختلالات رفتاری [...]

مشاهده و خرید