410 – چگونه توانستم هنر گوش کردن را در دانش آموزان کلاسم تقویت کنم؟ 2000 تومان

410 – چگونه توانستم هنر گوش کردن را در دانش آموزان کلاسم تقویت کنم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم هنر گوش کردن را در دانش آموزان کلاسم تقویت کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم هنر گوش کردن را در دانش آموزان کلاسم تقویت کنم؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در [...]

مشاهده و خرید
347 – چگونه توانستم بیش فعالی برخی از دانش آموزان پایه اول ابتدایی را درمان نمایم . 2000 تومان

347 – چگونه توانستم بیش فعالی برخی از دانش آموزان پایه اول ابتدایی را درمان نمایم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم بیش فعالی برخی از دانش آموزان پایه اول ابتدایی را درمان نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم بیش فعالی برخی از دانش آموزان پایه اول ابتدایی را درمان نمایم . – [...]

مشاهده و خرید
344 – چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟ 2000 تومان

344 – چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟ – [...]

مشاهده و خرید
128 – چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی را در دانش آموزان پایه چهارم را برطرف سازم؟ 2000 تومان

128 – چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی را در دانش آموزان پایه چهارم را برطرف سازم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی را در دانش آموزان پایه چهارم را برطرف سازم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی را در دانش آموزان پایه چهارم [...]

مشاهده و خرید
115 -چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن دانش آموز کلاس چهارم را درمان نمایم. 2000 تومان

115 -چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن دانش آموز کلاس چهارم را درمان نمایم.

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن دانش آموز کلاس چهارم را درمان نمایم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن دانش آموز کلاس چهارم را درمان نمایم. – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید
57 – چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی  را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کنم 2000 تومان

57 – چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کنم

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کنم  موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی را به رعایت انضباط در کلاس [...]

مشاهده و خرید