308 – چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده آزمایشگاه شیمی علاقمند سازم؟ 2000 تومان

308 – چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده آزمایشگاه شیمی علاقمند سازم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده آزمایشگاه شیمی علاقمند سازم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده آزمایشگاه شیمی علاقمند سازم؟ – فایل بصورت ورد [...]

مشاهده و خرید
110 – تأثیرآموزش شیمی با استفاده از  فناوری اطلاعات ( IT )  بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 2000 تومان

110 – تأثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

معرفی اقدام پژوهی  تأثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موضوع اقدام پژوهی : تأثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و [...]

مشاهده و خرید