481 – چگونه تو انستم ازشیوع شپش پدیکلوز دربین دانش آموزان جلوگیری کنم؟ 2000 تومان

481 – چگونه تو انستم ازشیوع شپش پدیکلوز دربین دانش آموزان جلوگیری کنم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم ازشیوع شپش پدیکلوز دربین دانش آموزان جلوگیری کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ازشیوع شپش پدیکلوز دربین دانش آموزان جلوگیری کنم؟ – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید
404 – چگونه توانستم با علاقمند نمودن دانش آموز به فعالیت های ورزشی روزانه و آشنایی با هرم غذایی در بهبود چاقی و تناسب اندام وی تاثیر گذار باشم؟ 2000 تومان

404 – چگونه توانستم با علاقمند نمودن دانش آموز به فعالیت های ورزشی روزانه و آشنایی با هرم غذایی در بهبود چاقی و تناسب اندام وی تاثیر گذار باشم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با علاقمند نمودن دانش آموز به فعالیت های ورزشی روزانه و آشنایی با هرم غذایی در بهبود چاقی و تناسب اندام وی تاثیر گذار باشم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با [...]

مشاهده و خرید
199 – چگونه توانستم دانش آموزان را به رعایت بهداشت فردی علاقمند نمایم 2000 تومان

199 – چگونه توانستم دانش آموزان را به رعایت بهداشت فردی علاقمند نمایم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکل دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان را کاهش دهم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان را کاهش دهم – فایل [...]

مشاهده و خرید
181 – چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم 2000 تومان

181 – چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
180 – چگونه توانستم مصرف خوارکی دانش آموزان را کنترل کنم؟ 2000 تومان

180 – چگونه توانستم مصرف خوارکی دانش آموزان را کنترل کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مصرف خوارکی دانش آموزان را کنترل کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مصرف خوارکی دانش آموزان را کنترل کنم؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید
127 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم ؟ 2000 تومان

127 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
123 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …….. را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند نمایم ؟ 2000 تومان

123 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …….. را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …….. را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …….. را به استفاده از [...]

مشاهده و خرید
113 – چگونه می توانم عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن را در دانش آموزانم تقویت کنم. 2000 تومان

113 – چگونه می توانم عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن را در دانش آموزانم تقویت کنم.

معرفی اقدام پژوهی  چگونه می توانم عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن را در دانش آموزانم تقویت کنم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توانم عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن را در دانش آموزانم [...]

مشاهده و خرید
91 – چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟ 2000 تومان

91 – چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟ – فایل [...]

مشاهده و خرید
88 –  چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟ 2000 تومان

88 – چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش [...]

مشاهده و خرید