310 – چگونه توانستم  سطح فراگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان را در دانش آموزان پایه دهم ارتقا بخشم. 2000 تومان

310 – چگونه توانستم سطح فراگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان را در دانش آموزان پایه دهم ارتقا بخشم.

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم  سطح فراگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان را در دانش آموزان پایه دهم ارتقا بخشم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم  سطح فراگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان را [...]

مشاهده و خرید
298 – چگونه توانستم  با راهکارهای عملی ، ایجاد انگیزه مطالعه و یادگیری درس تاریخ  را دردانش آموزان تقویت نمایم . 2000 تومان

298 – چگونه توانستم با راهکارهای عملی ، ایجاد انگیزه مطالعه و یادگیری درس تاریخ را دردانش آموزان تقویت نمایم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با راهکارهای عملی ، ایجاد انگیزه مطالعه و یادگیری درس تاریخ را دردانش آموزان تقویت نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با راهکارهای عملی ، ایجاد انگیزه [...]

مشاهده و خرید
80 – چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم 2000 تومان

80 – چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم – فایل بصورت ورد [...]

مشاهده و خرید
61 – چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟ 2000 تومان

61 – چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – [...]

مشاهده و خرید