223 – چگونه توانستم دانش آموزان  مخصوصا دانش آموز معلولم را به شرکت در نماز جماعت علاقه مند نمایم؟ 2000 تومان

223 – چگونه توانستم دانش آموزان مخصوصا دانش آموز معلولم را به شرکت در نماز جماعت علاقه مند نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان مخصوصا دانش آموز معلولم را به شرکت در نماز جماعت علاقه مند نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان مخصوصا دانش آموز معلولم را به شرکت در [...]

مشاهده و خرید