325 – چگونه توانستم مشکل املا و ضعف آن را در دانش آموزان پایه پنجم برطرف سازم 2000 تومان

325 – چگونه توانستم مشکل املا و ضعف آن را در دانش آموزان پایه پنجم برطرف سازم

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل املا و ضعف آن را در دانش آموزان پایه پنجم برطرف سازم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل املا و ضعف آن را در دانش آموزان پایه پنجم برطرف سازم – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
169 – چگونه توانستم ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم را برطرف کنم ؟ 2000 تومان

169 – چگونه توانستم ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم را برطرف کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم را برطرف کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم را برطرف کنم ؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در [...]

مشاهده و خرید
165 – چگونه توانستم با تشویق دانش آموزم را به درس املاء علاقه مند کنم؟ 2000 تومان

165 – چگونه توانستم با تشویق دانش آموزم را به درس املاء علاقه مند کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با تشویق دانش آموزم را به درس املاء علاقه مند کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با تشویق دانش آموزم را به درس املاء علاقه مند کنم؟ – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید
54 – با چه راهکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا را درمان کنم 2000 تومان

54 – با چه راهکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا را درمان کنم

معرفی اقدام پژوهی  با چه راهکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا را درمان کنم موضوع اقدام پژوهی : با چه راهکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا را درمان کنم – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
41 – بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش 2000 تومان

41 – بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش

معرفی اقدام پژوهی  بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش موضوع اقدام پژوهی : بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش [...]

مشاهده و خرید