400 – چگونه توانستم مشکلات مکالمه در درس عربی را در کلاسم برطرف نمایم    ؟ 2000 تومان

400 – چگونه توانستم مشکلات مکالمه در درس عربی را در کلاسم برطرف نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات مکالمه در درس عربی را در کلاسم برطرف نمایم    ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکلات مکالمه در درس عربی را در کلاسم برطرف نمایم    ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
150 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه   ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟ 2000 تومان

150 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
52 – چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟ 2000 تومان

52 – چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟

معرفی اقدام پژوهی : چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
45 – چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم 2000 تومان

45 – چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم

موضوع اقدام پژوهی : چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر چکیده [...]

مشاهده و خرید