400 – چگونه توانستم مشکلات مکالمه در درس عربی را در کلاسم برطرف نمایم    ؟ 2000 تومان

400 – چگونه توانستم مشکلات مکالمه در درس عربی را در کلاسم برطرف نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات مکالمه در درس عربی را در کلاسم برطرف نمایم    ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکلات مکالمه در درس عربی را در کلاسم برطرف نمایم    ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
275 – چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟ 2000 تومان

275 – چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
150 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه   ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟ 2000 تومان

150 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
52 – چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟ 2000 تومان

52 – چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟

معرفی اقدام پژوهی : چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
45 – چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم 2000 تومان

45 – چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم

موضوع اقدام پژوهی : چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر چکیده [...]

مشاهده و خرید