397 – چگونه توانستیم دانش آموزان خود را از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی سوق دهیم ؟ 2000 تومان

397 – چگونه توانستیم دانش آموزان خود را از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی سوق دهیم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستیم دانش آموزان خود را از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی سوق دهیم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستیم دانش آموزان خود را از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی سوق دهیم ؟ – [...]

مشاهده و خرید
379 – چگونه توانستم ضعف  درس املا را در دانش آموزان پایه ششم برطرف سازم . 2000 تومان

379 – چگونه توانستم ضعف درس املا را در دانش آموزان پایه ششم برطرف سازم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف  درس املا را در دانش آموزان پایه ششم برطرف سازم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ضعف  درس املا را در دانش آموزان پایه ششم برطرف سازم . – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
272 – چگونه توانستم با استفاده از بازی های بومی محلی یادگیری درس تبدیل واحد های کلاس ششم را در دانش آموزان تقویت نمایم . 2000 تومان

272 – چگونه توانستم با استفاده از بازی های بومی محلی یادگیری درس تبدیل واحد های کلاس ششم را در دانش آموزان تقویت نمایم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با استفاده از بازی های  بومی محلی  یادگیری درس تبدیل واحد های کلاس ششم را در دانش آموزان تقویت نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با استفاده از بازی های [...]

مشاهده و خرید
151 – چگونه توانستم رفتار های نامطلوب علی  دانش آموز کلاس ششم را  برطرف نمایم؟ 2000 تومان

151 – چگونه توانستم رفتار های نامطلوب علی دانش آموز کلاس ششم را برطرف نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم رفتار های نامطلوب علی دانش آموز کلاس ششم را برطرف نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم رفتار های نامطلوب علی دانش آموز کلاس ششم را برطرف نمایم؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
105 – راهکار¬های افزایش علاقه¬مندی دانش¬آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی 2000 تومان

105 – راهکار¬های افزایش علاقه¬مندی دانش¬آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی

معرفی اقدام پژوهی  راهکار¬های افزایش علاقه¬مندی دانش¬آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی موضوع اقدام پژوهی : راهکار¬های افزایش علاقه¬مندی دانش¬آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
73 – چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس علاقه مند کنم ؟ 2000 تومان

73 – چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس علاقه مند کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس علاقه مند کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس علاقه مند [...]

مشاهده و خرید
67 – چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم 2000 تومان

67 – چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توانم میزان فراگیری دانش [...]

مشاهده و خرید