397 – چگونه توانستیم دانش آموزان خود را از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی سوق دهیم ؟ 2000 تومان

397 – چگونه توانستیم دانش آموزان خود را از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی سوق دهیم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستیم دانش آموزان خود را از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی سوق دهیم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستیم دانش آموزان خود را از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی سوق دهیم ؟ – [...]

مشاهده و خرید
360 – چگونه توانستم مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی را برطرف سازم 2000 تومان

360 – چگونه توانستم مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی را برطرف سازم

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی را برطرف سازم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی را برطرف سازم – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
328 – چگونه توانستم در دانش آموزان پایه ششم رغبت بیشتری برای شرکت در نماز جماعت ایجاد کنم ؟ 2000 تومان

328 – چگونه توانستم در دانش آموزان پایه ششم رغبت بیشتری برای شرکت در نماز جماعت ایجاد کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم در دانش آموزان پایه ششم رغبت بیشتری برای شرکت در نماز جماعت ایجاد کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم در دانش آموزان پایه ششم رغبت بیشتری برای شرکت در نماز [...]

مشاهده و خرید
323 – چگونه توانستم دانش اموز  پایه ششم را به یادگیری مناسب برنامه پاور پوینت علاقمند نمایم . 2000 تومان

323 – چگونه توانستم دانش اموز پایه ششم را به یادگیری مناسب برنامه پاور پوینت علاقمند نمایم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموز  پایه ششم را به یادگیری مناسب  برنامه  پاور پوینت علاقمند نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش اموز  پایه ششم را به یادگیری مناسب  برنامه  پاور [...]

مشاهده و خرید
288 – چگونه توانستم با استفاده از برد هوشمند ، یادگیری و توجه دانش آموزان پایه ششم را در درس ریاضی افزایش دهم 2000 تومان

288 – چگونه توانستم با استفاده از برد هوشمند ، یادگیری و توجه دانش آموزان پایه ششم را در درس ریاضی افزایش دهم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با استفاده از برد هوشمند ، یادگیری و توجه دانش آموزان پایه ششم را در درس ریاضی افزایش دهم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با استفاده از برد هوشمند ، یادگیری و [...]

مشاهده و خرید
247 – چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم 2000 تومان

247 – چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
178 – چگونه توانستم روان خوانی را در یکی از  دانش آموزان کلاس ششم تقویت کنم . 2000 تومان

178 – چگونه توانستم روان خوانی را در یکی از دانش آموزان کلاس ششم تقویت کنم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم روان خوانی را در یکی از دانش آموزان کلاس ششم تقویت کنم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم روان خوانی را در یکی از دانش آموزان کلاس ششم تقویت کنم . – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
177 – چگونه توانستم میزان  علاقه مندی دانش آموزان کلاس ششم  را به ریاضی افزایش دهم . 2000 تومان

177 – چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس ششم را به ریاضی افزایش دهم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس ششم را به ریاضی افزایش دهم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس ششم را به ریاضی افزایش دهم . – [...]

مشاهده و خرید
151 – چگونه توانستم رفتار های نامطلوب علی  دانش آموز کلاس ششم را  برطرف نمایم؟ 2000 تومان

151 – چگونه توانستم رفتار های نامطلوب علی دانش آموز کلاس ششم را برطرف نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم رفتار های نامطلوب علی دانش آموز کلاس ششم را برطرف نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم رفتار های نامطلوب علی دانش آموز کلاس ششم را برطرف نمایم؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
73 – چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس علاقه مند کنم ؟ 2000 تومان

73 – چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس علاقه مند کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس علاقه مند کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس علاقه مند [...]

مشاهده و خرید
67 – چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم 2000 تومان

67 – چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توانم میزان فراگیری دانش [...]

مشاهده و خرید