272 – چگونه توانستم با استفاده از بازی های بومی محلی یادگیری درس تبدیل واحد های کلاس ششم را در دانش آموزان تقویت نمایم . 2000 تومان

272 – چگونه توانستم با استفاده از بازی های بومی محلی یادگیری درس تبدیل واحد های کلاس ششم را در دانش آموزان تقویت نمایم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با استفاده از بازی های  بومی محلی  یادگیری درس تبدیل واحد های کلاس ششم را در دانش آموزان تقویت نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با استفاده از بازی های [...]

مشاهده و خرید
271 – چگونه توانستم با تغییر روش تدریس از سنتی به فعال، انگیزه دانش آموزانم را در درس ریاضی بالا ببرم ؟ 2000 تومان

271 – چگونه توانستم با تغییر روش تدریس از سنتی به فعال، انگیزه دانش آموزانم را در درس ریاضی بالا ببرم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با تغییر روش تدریس از سنتی به فعال، انگیزه دانش آموزانم را در درس ریاضی بالا ببرم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با تغییر روش تدریس از سنتی به فعال، انگیزه [...]

مشاهده و خرید
247 – چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم 2000 تومان

247 – چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید