225 – چگونه توانستم بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم ؟ 2000 تومان

225 – چگونه توانستم بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را [...]

مشاهده و خرید