315 – چگونه توانستم نظم پذیری را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه سازم . 2000 تومان

315 – چگونه توانستم نظم پذیری را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه سازم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه  توانستم نظم پذیری را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه سازم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه  توانستم نظم پذیری را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه سازم . – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
169 – چگونه توانستم ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم را برطرف کنم ؟ 2000 تومان

169 – چگونه توانستم ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم را برطرف کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم را برطرف کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم را برطرف کنم ؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در [...]

مشاهده و خرید