325 – چگونه توانستم مشکل املا و ضعف آن را در دانش آموزان پایه پنجم برطرف سازم 2000 تومان

325 – چگونه توانستم مشکل املا و ضعف آن را در دانش آموزان پایه پنجم برطرف سازم

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل املا و ضعف آن را در دانش آموزان پایه پنجم برطرف سازم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل املا و ضعف آن را در دانش آموزان پایه پنجم برطرف سازم – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
156 – چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم را پرورش دهم ؟ 2000 تومان

156 – چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم را پرورش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم را پرورش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم را پرورش دهم ؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – [...]

مشاهده و خرید
154 – چگونه توانستم دانش آموزان پایه پنجم  را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟ 2000 تومان

154 – چگونه توانستم دانش آموزان پایه پنجم را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان پایه پنجم را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان پایه پنجم را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید