159 – چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول  را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟ 2000 تومان

159 – چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
78 –  چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی  را بهبود بخشیدم . 2000 تومان

78 – چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم . – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید