368 – چگونه توانستم مراقبت از وسایل کارگاه را به هنرجویانم یاد بدهم 2000 تومان

368 – چگونه توانستم مراقبت از وسایل کارگاه را به هنرجویانم یاد بدهم

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مراقبت از وسایل کارگاه را به هنرجویانم یاد بدهم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مراقبت از وسایل کارگاه را به هنرجویانم یاد بدهم – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در [...]

مشاهده و خرید
332 – چگونه توانستم اعتماد به نفس یکی از دانش آموزان پایه چهارم را افزایش دهم ؟ 2000 تومان

332 – چگونه توانستم اعتماد به نفس یکی از دانش آموزان پایه چهارم را افزایش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستیم اعتماد به نفس یکی از دانش آموزان پایه چهارم را افزایش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستیم اعتماد به نفس یکی از دانش آموزان پایه چهارم را افزایش دهم ؟ – فایل [...]

مشاهده و خرید
331 – چگونه توانستم پرخاشگری  را در تعدادی از هنرجویانم برطرف کنم 2000 تومان

331 – چگونه توانستم پرخاشگری را در تعدادی از هنرجویانم برطرف کنم

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستیم پرخاشگری را در تعدادی از هنرجویانم برطرف کنم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستیم پرخاشگری را در تعدادی از هنرجویانم برطرف کنم – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن [...]

مشاهده و خرید