399 – چگونه توانستم  صرفه جویی و بهینه سازی مصرف در مواد آموزشی را در دانش آموزان نهادینه سازم ؟ 2000 تومان

399 – چگونه توانستم صرفه جویی و بهینه سازی مصرف در مواد آموزشی را در دانش آموزان نهادینه سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم  صرفه جویی و بهینه سازی مصرف در مواد آموزشی را در دانش آموزان نهادینه سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم  صرفه جویی و بهینه سازی مصرف در مواد آموزشی را در [...]

مشاهده و خرید
379 – چگونه توانستم ضعف  درس املا را در دانش آموزان پایه ششم برطرف سازم . 2000 تومان

379 – چگونه توانستم ضعف درس املا را در دانش آموزان پایه ششم برطرف سازم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف  درس املا را در دانش آموزان پایه ششم برطرف سازم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ضعف  درس املا را در دانش آموزان پایه ششم برطرف سازم . – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
360 – چگونه توانستم مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی را برطرف سازم 2000 تومان

360 – چگونه توانستم مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی را برطرف سازم

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی را برطرف سازم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی را برطرف سازم – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید