299 – چگونه توانستم فرآیند یاددهی یادگیری را در کلاسهای چند پایه مدرسه بهبود بخشم رایگان

299 – چگونه توانستم فرآیند یاددهی یادگیری را در کلاسهای چند پایه مدرسه بهبود بخشم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم فرآیند یاددهی یادگیری را در کلاسهای چند پایه مدرسه بهبود بخشم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم فرآیند یاددهی یادگیری را در کلاسهای چند پایه مدرسه بهبود بخشم – [...]

مشاهده و خرید
42 – چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی 2000 تومان

42 – چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

معرفی اقدام پژوهی  چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی موضوع اقدام پژوهی : چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن [...]

مشاهده و خرید