333 – کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان طلاق با برگزاری جلسات آموزش خانواده 2000 تومان

333 – کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان طلاق با برگزاری جلسات آموزش خانواده

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی : کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان طلاق با برگزاری جلسات آموزش خانواده – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
330 -کاهش مشکل تقلب در امتحان در دانش آموزان با راهکارهای مناسب 2000 تومان

330 -کاهش مشکل تقلب در امتحان در دانش آموزان با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : کاهش مشکل تقلب در امتحان در دانش آموزان با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
324 – علاقه مند کردن دانش آموزان به تدبر در قرآن با راهکارهای مناسب 2000 تومان

324 – علاقه مند کردن دانش آموزان به تدبر در قرآن با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس قرآن : علاقه مند کردن دانش آموزان به تدبر در قرآن با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
319 – حل مشکل گوشه نیشینی و انزوای دانش آموز با تقویت حس مشارکت پذیری وی 2000 تومان

319 – حل مشکل گوشه نیشینی و انزوای دانش آموز با تقویت حس مشارکت پذیری وی

معرفی گزارش تخصصی موضوع : حل مشکل گوشه نیشینی و انزوای دانش آموز با تقویت حس مشارکت پذیری وی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر [...]

مشاهده و خرید
304 – حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس دانش آموز طلاق با استفاده از روش های مناسب 2000 تومان

304 – حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس دانش آموز طلاق با استفاده از روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی اموزگار و دبیر : حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس دانش آموز طلاق با استفاده از روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و سه صفحه – [...]

مشاهده و خرید