99 – بررسی وضع موجود درس تربیت بدنی دانش آموزان و ارزیابی آن 2000 تومان

99 – بررسی وضع موجود درس تربیت بدنی دانش آموزان و ارزیابی آن

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس ورزش و تربیت بدنی: بررسی وضع موجود درس تربیت بدنی دانش آموزان و ارزیابی آن – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
52 – برطرف کردن مشکل چاقی یکی از دانش آموزان با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب 2000 تومان

52 – برطرف کردن مشکل چاقی یکی از دانش آموزان با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  معلم و دبیر ورزش : برطرف کردن مشکل چاقی یکی از دانش آموزان با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و دو صفحه [...]

مشاهده و خرید