440 – چگونه توانستم تناسب اندام  و بهبود ساختار قامتی را با انجام فعالیت های ورزشی  روزانه و تغذیه مناسب برای دانش آموزم پگاه به ارمغان بیاورم ؟ 2000 تومان

440 – چگونه توانستم تناسب اندام و بهبود ساختار قامتی را با انجام فعالیت های ورزشی روزانه و تغذیه مناسب برای دانش آموزم پگاه به ارمغان بیاورم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم تناسب اندام و بهبود ساختار قامتی را با انجام فعالیت های ورزشی روزانه و تغذیه مناسب برای دانش آموزم پگاه به ارمغان بیاورم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم تناسب [...]

مشاهده و خرید
246 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟ 2000 تومان

246 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه [...]

مشاهده و خرید
100 – چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم . 2000 تومان

100 – چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم . – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
70 – چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم . 2000 تومان

70 – چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم . [...]

مشاهده و خرید