488 – چگونه توانستم نحوه صحیح وضو گرفتن در دانش آموزان پایه سوم دبستان را تقویت نمایم ؟ 2000 تومان

488 – چگونه توانستم نحوه صحیح وضو گرفتن در دانش آموزان پایه سوم دبستان را تقویت نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم نحوه صحیح وضو گرفتن در دانش آموزان پایه سوم دبستان را تقویت نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم نحوه صحیح وضو گرفتن در دانش آموزان پایه سوم دبستان را تقویت [...]

مشاهده و خرید
478 – چگونه توانستم مانع از افت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شوم ؟ 2000 تومان

478 – چگونه توانستم مانع از افت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شوم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مانع از افت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شوم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مانع از افت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شوم ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
473 – چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی را شکوفا سازم . 2000 تومان

473 – چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی را شکوفا سازم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی را شکوفا سازم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی را شکوفا سازم . – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید
462 – چگونه توانستم بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی را بهتر کنم. 2000 تومان

462 – چگونه توانستم بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی را بهتر کنم.

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی را بهتر کنم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی را بهتر کنم. – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
442 – چگونه توانستم به دانش آموزم که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟ 2000 تومان

442 – چگونه توانستم به دانش آموزم که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم به دانش آموزم که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟ – [...]

مشاهده و خرید
441 – چگونه توانستم اختلال یادگیری درس ریاضی را در یکی از دانش آموزان پایه پنجم  بهبود بخشم ؟ 2000 تومان

441 – چگونه توانستم اختلال یادگیری درس ریاضی را در یکی از دانش آموزان پایه پنجم بهبود بخشم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال یادگیری درس ریاضی را در یکی از دانش آموزان پایه پنجم بهبود بخشم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم اختلال یادگیری درس ریاضی را در یکی از دانش آموزان پایه [...]

مشاهده و خرید
413 – چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان پایه سوم توسعه  و تقویت نموده و سطح علمی آنها را بالا ببرم؟ 2000 تومان

413 – چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان پایه سوم توسعه و تقویت نموده و سطح علمی آنها را بالا ببرم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان پایه سوم توسعه  و تقویت نموده و سطح علمی آنها را بالا ببرم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان پایه سوم [...]

مشاهده و خرید
394 – چگونه توانستم مشکل یادگیری دانش آموز کم شنوا در درس ریاضی پایه سوم ابتدایی را برطرف کردم . 2000 تومان

394 – چگونه توانستم مشکل یادگیری دانش آموز کم شنوا در درس ریاضی پایه سوم ابتدایی را برطرف کردم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل یادگیری دانش آموز کم شنوا در درس ریاضی پایه سوم ابتدایی را برطرف کردم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل یادگیری دانش آموز کم شنوا در درس ریاضی پایه سوم [...]

مشاهده و خرید
380 – چگونه توانستم علاقه دانش آموزان پایه سوم را به درس قرآن افزایش دهم ؟ 2000 تومان

380 – چگونه توانستم علاقه دانش آموزان پایه سوم را به درس قرآن افزایش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به درس قرآن افزایش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ب دانش آموزان پایه سوم را به درس قرآن افزایش دهم ؟ – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید