طرح درس روزانه پیش دبستانی کتاب واحد کار کودک درس آشنایی با عید فطر 2000 تومان

طرح درس روزانه پیش دبستانی کتاب واحد کار کودک درس آشنایی با عید فطر

معرفی طرح درس :   طرح درس روزانه پیش دبستانی کتاب واحد کار کودک درس آشنایی با عید فطر نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با عید فطر اهداف : از [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار سالروز امامت امام زمان (عج) 2000 تومان

طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار سالروز امامت امام زمان (عج)

معرفی طرح درس :   طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار سالروز امامت امام زمان (عج) نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    سالروز امامت امام زمان (عج) اهداف : [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه پیش دبستانی کتاب واحد کار کودک درس آشنایی با عید مبعث 2000 تومان

طرح درس روزانه پیش دبستانی کتاب واحد کار کودک درس آشنایی با عید مبعث

طرح درس روزانه پیش دبستانی کتاب واحد کار کودک درس آشنایی با عید مبعث معرفی طرح درس : نام  درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با عید مبعث اهداف : از [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه پیش دبستانی کتاب واحد کار کودک درس آشنایی با ماه محرم و روز عاشورا 2000 تومان

طرح درس روزانه پیش دبستانی کتاب واحد کار کودک درس آشنایی با ماه محرم و روز عاشورا

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه پیش دبستانی کتاب واحد کار کودک درس آشنایی با ماه محرم و روز عاشورا نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با ماه محرم [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه پیش دبستانی کتاب واحد کار کودک درس ماه رمضان و شب قدر 2000 تومان

طرح درس روزانه پیش دبستانی کتاب واحد کار کودک درس ماه رمضان و شب قدر

معرفی طرح درس :   طرح درس روزانه پیش دبستانی کتاب واحد کار کودک درس ماه رمضان و شب قدر نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :   ماه رمضان و شب قدر اهداف : از [...]

مشاهده و خرید