210 – سوق دادن دانش آموزان ششم از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی 2000 تومان

210 – سوق دادن دانش آموزان ششم از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم  : سوق دادن دانش آموزان ششم از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
15 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه 2000 تومان

15 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر درس ادبیات : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید