260 – تقویت روحیه نوع دوستى ونیکوکارى در دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

260 – تقویت روحیه نوع دوستى ونیکوکارى در دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار ابتدایی : تقویت روحیه نوع دوستى ونیکوکارى در دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و سه صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
259 – برطرف کردن مشکل لوس بودن یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

259 – برطرف کردن مشکل لوس بودن یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : برطرف کردن مشکل لوس بودن یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
246 – آرام کردن دانش آموز شلوغ کلاس که دیگران را اذیت می کرد با روش های مناسب 2000 تومان

246 – آرام کردن دانش آموز شلوغ کلاس که دیگران را اذیت می کرد با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : آرام کردن دانش آموز شلوغ کلاس که دیگران را اذیت می کرد با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و دو صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید