253 – علاقمند کردن دانش آموزان به یادگیری لغات انگلیسی با استفاده ازمحتوا سازی و پاورپوینت 2000 تومان

253 – علاقمند کردن دانش آموزان به یادگیری لغات انگلیسی با استفاده ازمحتوا سازی و پاورپوینت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  دبیر زبان : علاقمند کردن دانش آموزان به یادگیری لغات انگلیسی با استفاده ازمحتوا سازی و پاورپوینت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه [...]

مشاهده و خرید
245 – افزایش درصد نمرات زبان در آزمون قلم چی با تقویت مهارت Reading 2000 تومان

245 – افزایش درصد نمرات زبان در آزمون قلم چی با تقویت مهارت Reading

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی : افزایش درصد نمرات زبان در آزمون قلم چی با تقویت مهارت Reading – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید