339 – تشویق  دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس علوم تجربی  با راهکارهای مناسب 2000 تومان

339 – تشویق دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس علوم تجربی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر علوم و درس علوم : تشویق  دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس علوم تجربی  با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – [...]

مشاهده و خرید
321 – افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم  با استفاده از روشهای نوین تدریس 2000 تومان

321 – افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم با استفاده از روشهای نوین تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس و دبیر علوم : افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم  با استفاده از روشهای نوین تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید